Event box

Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku? 13:00-14:00 CET

Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku?

29 stycznia 2020, godz. 13:00-14:00 CET

Zarejestruj się

Zobacz, jak zebrać pełen dorobek autora do ewaluacji wykorzystując wyszukiwanie autorskie, Rekord Autora, profil Publons, a także sprawdzić brakujące cytowania.

Date:
Wednesday, January 29, 2020
Time:
7:00am - 8:00am
Location:
Online Webinar
Categories:
  Polish     Web of Science  

More events like this...