Event box

Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku? 10:00-11:00 CET

Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku?

28 stycznia 2020, godz. 10:00-11:00 CET

Zarejestruj się

Zobacz, jak zebrać pełen dorobek autora do ewaluacji wykorzystując wyszukiwanie autorskie, Rekord Autora, profil Publons, a także sprawdzić brakujące cytowania.

Date:
Tuesday, January 28, 2020
Time:
4:00am - 5:00am
Location:
Online Webinar
Categories:
  Polish     Web of Science  

More events like this...