Event box

Анализ на научните постижения на автори и иснтитуции с помощта на библиометрични показатели

Date:
Friday, October 27, 2017
Time:
4:00am - 4:45am
Location:
Online Webinar
Categories:
  Bulgarian     InCites  

More events like this...