Event box

Открийте най-влиятелните научни списания и вземете информирано решение къде да публикувате своя научен труд (10 am, Sofia time)

Date:
Wednesday, September 27, 2017
Time:
3:00am - 3:45am
Location:
Online Webinar
Categories:
  Bulgarian     Web of Science  

More events like this...