Event box

Открийте мрежата от цитатни връзки в платформата Web of Science и ускорете откриването на най-уместната за Вас информация (10 am, Sofia time)

Date:
Tuesday, September 26, 2017
Time:
3:00am - 3:45am
Location:
Online Webinar
Categories:
  Bulgarian     Web of Science  

More events like this...